lørdag 20. november 2010

Vikingskip i kamp


Aftenposten melder i dag at forskningsminister Tora Aasland har besluttet å trekke tilbake saken om lokalisering av Kulturhistorisk museum i Oslo. En evt. flytting av vikingskipene til Bjørvika er et usikkert og risikofylt prosjekt, og ministeren vil nedsette et internasjonalt utvalg for å vurdere alle sider ved prosjektet. Hun vil også ha en grundigere vurdering av den foreslåtte tomten for museet i Bjørvika.

Dette er en klok avgjørelse. Vikingskipene er våre mest verdifulle kulturminner. Et så  avgjørende inngrep som en flytting må vurderes helhetlig og ordentlig. Både museets egne konservatorer og internasjonale konserveringseksperter har i det siste advart mot en flytting. De er hittil ikke blitt hørt. Det er heller ikke Riksantikvaren.

Tomten i Bjørvika har også den siste tiden fått økt oppmerksomhet. Særlig den planlagte Follobanen - som vil gå rett under museet og bare få meter fra det planlagte vikingskipshuset - har skapt problemer for den nye plasseringen. Ingen vet hvordan rystelsene vil påvirke skipene og de andre gjenstandene.

En flytting av vikingskipene er ikke nødvendig. En samlokalisering av Kulturhistorisk museum med Norsk Folkemuseum på Bygdøy vil kunne skape en levende museumscampus få land har maken til. Likeledes vil Oslo Museum kunne løfte middelalderbyen og Oslos egen historie og gjøre den til en moderne kulturarena og en møtepunkt for Osloboerne. Vikingskipene fra Vestfold og Østfold og et arkeologisk museum for hele Østlandet har ingen ting i dette miljøet å gjøre.

Diskusjonen om plasseringen av vikingskipene og Kulturhistorisk museum er blitt en skremmende politisk prestisjekamp. De museumsfaglige vurderingene er satt til side og motargumentene og advarslene mot flytting er blitt systematisk avvist eller neglisjert. Det er klokt av forskningsministeren å ta denne tenkepausen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar