fredag 20. januar 2012

Digitalt Museum 3.0 er her!

I dag inviterte Norsk Kulturråd til lansering av Digitalt Museum 3.0. Dette er ikke bare en merkedag for norske museer, men like mye for publikum som vil gjøre seg kjent med de store samlingene som ligger lagret i museenes magasiner og utstillinger. Med dette blir store samlinger tilgjengeliggjort for alle.

Digitalt Museum presenterer i dag samlinger fra 85 norske museer. Til sammen kan man søke i mer enn 1 million objekter. Gjennom en rekke nye funksjoner kan man lage seg egne mapper til bruk i forskningsøyemed, kommentere gjenstander og foto og koble seg videre til dypere informasjon på Wikipedia.

Digitalt Museum utvikles av selskapet KulturIT som eies av Norsk Folkemuseum og Lillehammer Museum. Det er et non profit-basert selskap som har som mål å løfte museums-Norge inn i den digitale virkeligheten. Digitalt Museum er nettversjonen av museenes samlinger slik de er katalogisert i PRIMUS. Begge disse programmene benyttes også av svenske museer. Vi er utrolig stolte av det arbeidet KulturIT har utført og gratulerer dem med et flott resultat!

Utviklingsarbeidet er muliggjort gjennom generøs støtte fra Norsk Kulturråd. Vi takker for det gode samarbeidet vi har hatt med dem og gleder oss til å fortsette dette, til beste for norsk museumsvesen.