tirsdag 30. november 2010

Det inderste i en bamse kan snakke...

Mens Roma var bemerkelsesverdig nedtagget, er København preget av velholdte og rene bygninger En kort vandring på Nørrebro avslører likevel alternative og lune danskers stemmer på bygninger og monumenter. Utenfor Vor Frue kirke (som ble satt i brann under engelskmennenes bombardement sommeren 1807) er H.V. Bissens store statue av Moses fjernet fra sin sokkel.
Går man nærmere, finner man en lun dansk kommentar til den tomme sokkelen:


Vi er i strøket hvor der var store sammenstøt mellom politi og husokkupanter for noen år siden. At det fremdeles finnes motsetninger leser vi av denne lille klistrelappen:
Det slår en at dette på en måte er hjemlig. og et par kvartaler lenger ned ligger huset der Ludvig Holberg bodde den siste del av sitt liv, fra 1740 - 54 mens han var professor ved universitetet i København. Hva som står på den hvite plakaten nederst?
Og på et hushjørne ved bispegården faller man pladask for denne danske replikk:Blir det danskere enn dette?

Et kongelig museum for folket!

Kong Haakon VII kommer til Norge i 1905


Den norske regjering og opposisjonen er blitt enige om å opprette et slottsmuseum for å ta vare på og formidle de omfattende kongelige samlingene. Det er ingen hemmelighet at kongeparet har ivret sterkt for en slik tanke, og nå ber Stortinget regjeringen vurdere muligheten for å opprette en utstilling og et mulig museum som kan gjøre Slottets mange lagrede kulturskatter tilgjengelig for publikum.


søndag 28. november 2010

Den virkelige Hvaler-serien


Denne helgen ble tanten min begravet på Hvaler. Tante Tupsi var 87 år gammel, og jeg var veldig glad i henne. Hun hadde levd gjennom det meste av forrige århundre, gjennom krig og fred i Østfolds grenseland. Hun vokste opp i Halden, som datter av en jernbanemann, men fikk en kjæreste fra Sarpsborg, Per,  som gikk på styrmannskolen og ville bli sjømann. 

I april 1943 hjalp hun ham å rømme til Sverige . Han gjemte seg i en livbåt ombord på en lastebåt som skulle nedover langs svenskekysten, kom seg gjennom de tyske kontrollene i Fredrikstad og over på svensk side. I Långörännan, rett nord for Strömstad, hoppet han i sjøen og svømte til land i iskaldt vann, i dress og med passet pakket inn i vanntett guttaperkapapir. Det hadde Tupsi gjort for ham. Slipset hadde han i lommen. Han ble dratt i land ved Seläter av en svensk bonde som fikk liv i ham med ertesuppe og dram.Så meldte han seg for lensmannen i Strömstad, ble forhørt og sendt til oppsamlingsleir på Kjesäter. 

Kjesäter leir i Södermanland, en storgård som huset mer enn 50.000 norske flyktninger under annen verdenskrig

onsdag 24. november 2010

Me let han Odd syngje november ut...

Snart er det advent, november ebbar ut. Ikkje tenk på jula enno, hugs at det er haust enno ei veke...

Det er noko som hender,
det er ein som eg kjenner,
det er november...

Det danske 1814-netværk: "Et lidet, fattigt land"

Kong Frederik IV av Danmark-Norge


Jeg har tidligere fortalt om hvordan nordiske historikere nå finner sammen i møter og seminarer for sammen å nærme seg historien omkring Napoleonskrigen og Europas og Nordens omforming. Det er viktig at også norske museumsfolk bruker denne muligheten til å sette seg inn i bakgrunnen for det store jubileet vi snart skal feire.

Adressen til det norske 1814-prosjektet ligger i en tidligere artikkel. Det danske 1814-nettverket har nå også fått sin egen hjemmeside . De legger opp til et stort og spennende seminarprogram i året som kommer.

Her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid!

Aftenposten støtter Bysamlingen


I en kommentar i Aftenposten idag, 24. november gir Lotte Sandberg sterk støtte til Norsk Folkemuseums planer om å gjenåpne museets Bysamling. Denne utstillingen, som i 1914 ble åpnet av kong Haakon 7 og dronning Maud, har stått lukket siden den måtte stenge for 16 år siden på grunn av uakseptable sikrings- og bevaringsforhold. Det er viktig for Norsk Folkemuseum at stadig flere får øynene opp for hvilke skatter som finnes i denne utstillingen og viktigheten av at de igjen kan formidles til et bredt publikum.

Dersom finansiering kommer på plass, ønsker museet å gjenåpne Bysamlingen til Grunnlovsjubileet i 2014, 100 år etter at den ble åpnet første gang.

mandag 22. november 2010

«Veivalg for Norden 1809-1813» Viktig seminar for alle som vil utdype sin kunnskap om 1814!


 

1814-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie inviterer til«Veivalg for Norden 1809-1813»

Seminar på Universitetet i Oslo, Blindern,

3. og 4. desember 2010


"Flåten seiler". Marinemaleren Christian Mølsteds bilde av engelskmennenes ran av den danske flåten i august 1807. Bildet henger i Orlogsmuseet.

 

Program:

Fredag 3. desember, 12.00-18.00

I. Aktører, forbindelser og planer (12.00-14.00)

- Odd Arvid Storsveen: Norden som politisk konsept
- Michael Bregnsbo: Frederik VI, Napoleon, koalitionerne og Norge: Det danske imperium i opløsning.
- Bård Frydenlund: Før «Unionspartiet». Norske møter om helstatens fremtid 1809-1814
- Mikael Alm: En kung blir till – de offentliga seremoniernas plats i Bernadottes politiska prosjekt

Kaffepause

II. Offentlighet og agitasjon (14.30-18.00)

- Håkon Evju: Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813
- Ramus Glenthøj: Protoskandinavisme hos danskere og nordmænd i begyndelsen af 1800-tallet
- Anders Sundin: Regjeringsformen 1809 i Riksdagens förhandlingar og svensk offentlighet
(Kort pause 16.00 – 16.15)
- Ruth Hemstad: Politisk propaganda i Norge 1808-1814
- Morten Nordhagen Ottosen: «Uti bästa dispositioner för förening»? Den norske allmuens reaksjoner på den svenske agitasjonen i 1809
- Diskusjon

Lørdag 4. desember, 10.00-13.00

III. Alternative veier (10.00-12.00)

- Torbjörn Nilsson: 1809 och de moderna byråkraterna
- Øystein Sørensen: Det som kunne ha skjedd – kontrafaktiske teorier om Norden
- Odd Arvid Storsveen: Nye utfordringer for transnasjonal forskning
- Diskusjon
Avsluttende lunsj 12.00 -13.00

Velkommen!

Odd Arvid Storsveen    Morten Nordhagen Ottosen    Bård Frydenlund


Påmelding innen 19. november 2010 eller snarest! E-post: o.a.storsveen@iakh.uio.no, tlf. (+47)22858183


Det norske 1814-prosjektetMens Danmarks historikere har fått sitt 1814-nettverk i regi av Syddansk Universitet i Odense, har Universitetet i Oslo påtatt seg å etablere det norske 1814-prosjektet. Det er Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) som driver forskningsprosjektet som ledes av førsteamanuensis Odd Arvid Storsveen.

søndag 21. november 2010

Nordisk samling om 1814-historien

Engelske tropper bomber København i 1807, av C.V. Eckersberg

Det er ikke bare i Norge at man forbereder markeringene av 1814. De dramatiske hendelsene under Napoleonskrigene berørte de fleste land i Europa. De nordiske landenes historie er vevet tett sammen, og nettopp nå går vi inn i en serie av 200-årsmarkeringer. I forrige uke samlet nordiske historikere og museumsfolk seg til seminar i København.

I Bærum elsker de Snusmumriken


Spranget er langt fra Roma til Strand i Bærum, men der elsker de Snusmumriken - og Georg. På det gamle speiderhuset har noen sneket seg rundt hjørnet og krotet ned sin kjærlighetserklæring i tusmørket under bjørketrærne, med utsikt mot Fornebu. Snusmumriken? Meget sympatisk!

lørdag 20. november 2010

Vikingskip i kamp


Aftenposten melder i dag at forskningsminister Tora Aasland har besluttet å trekke tilbake saken om lokalisering av Kulturhistorisk museum i Oslo. En evt. flytting av vikingskipene til Bjørvika er et usikkert og risikofylt prosjekt, og ministeren vil nedsette et internasjonalt utvalg for å vurdere alle sider ved prosjektet. Hun vil også ha en grundigere vurdering av den foreslåtte tomten for museet i Bjørvika.

Dette er en klok avgjørelse. Vikingskipene er våre mest verdifulle kulturminner. Et så  avgjørende inngrep som en flytting må vurderes helhetlig og ordentlig. Både museets egne konservatorer og internasjonale konserveringseksperter har i det siste advart mot en flytting. De er hittil ikke blitt hørt. Det er heller ikke Riksantikvaren.

Tomten i Bjørvika har også den siste tiden fått økt oppmerksomhet. Særlig den planlagte Follobanen - som vil gå rett under museet og bare få meter fra det planlagte vikingskipshuset - har skapt problemer for den nye plasseringen. Ingen vet hvordan rystelsene vil påvirke skipene og de andre gjenstandene.

En flytting av vikingskipene er ikke nødvendig. En samlokalisering av Kulturhistorisk museum med Norsk Folkemuseum på Bygdøy vil kunne skape en levende museumscampus få land har maken til. Likeledes vil Oslo Museum kunne løfte middelalderbyen og Oslos egen historie og gjøre den til en moderne kulturarena og en møtepunkt for Osloboerne. Vikingskipene fra Vestfold og Østfold og et arkeologisk museum for hele Østlandet har ingen ting i dette miljøet å gjøre.

Diskusjonen om plasseringen av vikingskipene og Kulturhistorisk museum er blitt en skremmende politisk prestisjekamp. De museumsfaglige vurderingene er satt til side og motargumentene og advarslene mot flytting er blitt systematisk avvist eller neglisjert. Det er klokt av forskningsministeren å ta denne tenkepausen.

onsdag 17. november 2010

Romas protestantiske kirkegård


I arbeiderbydelen Testaccio i Roma, langs Marcus Aurelius' mur, rett bak den kjente pyramiden til Caius Cestius fra år 12 f.Kr., ved foten av Aventinohøyden, ligger en skyggefull park med høye pinjer og sypresser. Mellom de ruvende trærne ligger rekker med gravstener ordnet i store felter og nummerert, slik at de besøkende lettere kan finne frem. Dette er Romas protestantiske kirkegård. Her hviler kjente og ukjente utlendinger fra hele verden, blant dem John Keats, Percy Bysshe Shelley og mange skandinaver.

mandag 15. november 2010

Ti amo Raffaele!!! - Vox populi i Roma


I love Veronica Olsen leste vi på herretoalettet i Bruravik i Hardanger. Og selvfølgelig finnes det kjærlighetserklæringer også på romerske vegger! Denne fra en liten bakgate i Trastevere. På bygninger og monumenter over hele byen finner man kunngjøringer og meningsytringer. Se Folkets røst - Vox populi i Roma anno 2010!

torsdag 11. november 2010

Skandinaver i Roma i 150 år


Denne uken feiret Skandinavisk Forening i Roma 150 årsjubileum. Det ble gjort med poesi, musikk og visuell kunst, med taler og hilsninger og med fest i foreningens nye lokaler i Via della Lungara, ved den storslåtte Villa Farnesina i Trastevere.

Circolo Scandinavo kan jamen ha grunn til å feire. Siden foreningen ble stiftet i 1860, som en videreføring av de danske, norske og svenske boksamlingene i Roma, har den vært et møtested for noen av de fremste kunstnere Norden har fostret.

lørdag 6. november 2010

Helgelåt

Ved siden av Telemark er det ingen andre steder jeg identifiserer meg så sterkt med som Hvaler, Sarpsborg, Fredrikstad og Sarpsborg. Derfra har jeg mor, bestemor og olderforeldre. Det er et usnobbete, vakkert og edelt område. Hjertet mitt er der. Ta med dere Henning Kvitnes inn i helgen!

fredag 5. november 2010

Forstenet tidPå Norsk Folkemuseum kunne vi i går ønske velkommen til et seminar med den litt nifse tittel ”Forstenet tid” som også er tittelen på den nyeste utgaven av By og bygd. Seminaret tok utgangspunkt i denne boken som behandler ulike sider ved Folkemuseets prosjekt med gjenreising og innredning av Wesselsgate 15.

tirsdag 2. november 2010

Kjærlighetserklæringer på svensk


Strömstad er velsignet fri for nordmenn i disse dager, og et deilig sted for stressede museumsfolk å holde ledersamling. En mandag i slutten av oktober er havnen fri for overdimensjonerte Princesser, butikkene gjenlyder av fredelige svenske stemmer og det er god plass ved kassene på Konsum. Det er faktisk mindre flaut enn vanlig å være norsk her. Trafikken er liten, så liten at man begynner å legge merke til detaljene rundt seg. Da dukker det opp må budskap her og der.

For noen uker siden kunne vi legge frem den ukjente trengendes kjærlighetserklæring til Veronica Olsen fra Olsvik fra toalettet på fergekaia i Bruravik. Men behovet for å erklære seg er ikke mindre på den andre siden av grensen. På denne boksen er det både sjel og kjærlighet og et nokså bristende hjerte:


Her har altså to ukjente svensker funnet det nødvendig å lette sjelen i offentlighet. Og like over gaten ligger Pingstmenighetens second hand-butikk. Her bugner det av små og store hverdagsting, og det er langt ryddigere enn i de fleste norske museumsmagasiner. Av det man kan kjøpe der er denne sterke oppfordringen om å ta vare på hverandre:Jeg kommer til å fortsette å plukke opp små budskap til oppbyggelse for mine kjære lesere. Mobilkamera er en fin oppfinnelse... Disse små hilsnene fra broderfolket i øst varmet i høstmørket!