mandag 22. november 2010

«Veivalg for Norden 1809-1813» Viktig seminar for alle som vil utdype sin kunnskap om 1814!


 

1814-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie inviterer til«Veivalg for Norden 1809-1813»

Seminar på Universitetet i Oslo, Blindern,

3. og 4. desember 2010


"Flåten seiler". Marinemaleren Christian Mølsteds bilde av engelskmennenes ran av den danske flåten i august 1807. Bildet henger i Orlogsmuseet.

 

Program:

Fredag 3. desember, 12.00-18.00

I. Aktører, forbindelser og planer (12.00-14.00)

- Odd Arvid Storsveen: Norden som politisk konsept
- Michael Bregnsbo: Frederik VI, Napoleon, koalitionerne og Norge: Det danske imperium i opløsning.
- Bård Frydenlund: Før «Unionspartiet». Norske møter om helstatens fremtid 1809-1814
- Mikael Alm: En kung blir till – de offentliga seremoniernas plats i Bernadottes politiska prosjekt

Kaffepause

II. Offentlighet og agitasjon (14.30-18.00)

- Håkon Evju: Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813
- Ramus Glenthøj: Protoskandinavisme hos danskere og nordmænd i begyndelsen af 1800-tallet
- Anders Sundin: Regjeringsformen 1809 i Riksdagens förhandlingar og svensk offentlighet
(Kort pause 16.00 – 16.15)
- Ruth Hemstad: Politisk propaganda i Norge 1808-1814
- Morten Nordhagen Ottosen: «Uti bästa dispositioner för förening»? Den norske allmuens reaksjoner på den svenske agitasjonen i 1809
- Diskusjon

Lørdag 4. desember, 10.00-13.00

III. Alternative veier (10.00-12.00)

- Torbjörn Nilsson: 1809 och de moderna byråkraterna
- Øystein Sørensen: Det som kunne ha skjedd – kontrafaktiske teorier om Norden
- Odd Arvid Storsveen: Nye utfordringer for transnasjonal forskning
- Diskusjon
Avsluttende lunsj 12.00 -13.00

Velkommen!

Odd Arvid Storsveen    Morten Nordhagen Ottosen    Bård Frydenlund


Påmelding innen 19. november 2010 eller snarest! E-post: o.a.storsveen@iakh.uio.no, tlf. (+47)22858183


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar