søndag 4. mars 2012

Napoleon III ga Paris dens vakre parker. Carl Johan ga Christiania Bygdøy

Keiserpaviljongen i Bois de Boulogne på en av øyene i Lac interieur. Foto: Olav Aaraas

Hvis man skal studere de vakre parkområdene rundt Bygdø Kongsgård, er det viktig å kjenne til europeisk historie. Folkemuseet har arbeidet med dette temaet i 6 år allerede, i tett samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, og utarbeidet konkrete planer for gjenreisningen av den parken som Carl Johan i 1837 kunngjorde at han ville skape, og som de norsk-svenske kongene etter ham fortsatte å utvikle.

Rundt om i andre europeiske land ser vi mange paralleller til Bygdøy; ja i de fleste av Europas storbyer finner vi grønne lunger med de samme kjennetegnene som parken på Bygdøy: De ble skapt som engelske landskapsparker, som et svar på de voksende byene, industrialiseringen og behovet for å gi befolkningen pusterom i en stadig tettere og mer hektisk urban hverdag, og de bar med seg romantiske idealer om livet på landet, om eksotiske land og riker, om greske og romerske guder og ikke minst beundringen for fedrelandet og dem som hadde skapt det.

Kjærlighetstempelet i Bois de Vincennes. Foto: Olav Aaraas

Napoleon III hadde tilbrakt flere år i eksil i London og hadde opplevd de store parkene der. Da han kom tilbake til Frankrike, besluttet han seg for å gi befolkningen i Paris like fine parker. Han begynte med Bois de Boulogne, et rikt område på Paris' vestkant, midt på 1850-tallet, og fortsatte i de mer folkelige områdene på østkanten, i tilknytning til Chateau de Vincennes, 10 år senere. De store parkene er den dag i dag viktige utfartssteder for Pariserne på ettermiddager og i helgene.

Bygdøy ble gjennom de svenske kongenes innsats brakt inn i en europeisk bytradisjon, som Djurgården ble det i Stockholm, og det skjedde på tross av den norske statens ønsker og prioriteringer. Siden den tid har de norske kongene holdt sin hånd over stedet. Riksantikvarens fredning av området for få uker siden vil sikre denne viktige kulturarven for ettertiden. Bygdøy er et lite stykke Europa og skal bli et vakkert fristed for Oslos befolkning.


Carl Johans lystslott Rosendals Slott på Djurgården. En parallell til Oscarshall på Bygdøy. Foto: Olav Aaraas


Sæterhytten på Dronningberget på Bygdøy. Klassisk hyrderomantikk fra europeisk parktradisjon. Tegning fra 1862.