mandag 22. november 2010

Det norske 1814-prosjektetMens Danmarks historikere har fått sitt 1814-nettverk i regi av Syddansk Universitet i Odense, har Universitetet i Oslo påtatt seg å etablere det norske 1814-prosjektet. Det er Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) som driver forskningsprosjektet som ledes av førsteamanuensis Odd Arvid Storsveen.


En hovedhensikt med prosjektet er å tilføre den kommende jubileumsmarkeringen nye faglige perspektiver omkring begivenhetenes bakgrunn, omfang og konsekvenser. Forskningsprosjektet vil være tverrfaglig og internasjonalt orientert, med deltakere fra alle nivåer fra studenter til seniorforskere. Planene gjelder både oppbygging av studieemner, masteroppgaver, ph.d.-prosjekter, postdoktorprosjekt, andre forskningsprosjekter, publikasjoner, omfattende arkivarbeid, og formidling ved hjelp av biblioteker, museer og egne kanaler (som nettpublikasjoner). Norsk Folkemuseum er også tilknyttet prosjektet.

Prosjektets hjemmeside forteller mer om organiseringen av prosjektet og gir nærmere kontaktadresser. Merk! Hjemmesiden er for tiden ikke oppdatert!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar