tirsdag 30. november 2010

Et kongelig museum for folket!

Kong Haakon VII kommer til Norge i 1905


Den norske regjering og opposisjonen er blitt enige om å opprette et slottsmuseum for å ta vare på og formidle de omfattende kongelige samlingene. Det er ingen hemmelighet at kongeparet har ivret sterkt for en slik tanke, og nå ber Stortinget regjeringen vurdere muligheten for å opprette en utstilling og et mulig museum som kan gjøre Slottets mange lagrede kulturskatter tilgjengelig for publikum.
Dette er en gledelig nyhet. De kongelige samlingene er store, til dels av svært høy kvalitet og er viktige kilder til norsk historie. Opprettelsen av et museum vil være en naturlig videreføring av det omfattende vernearbeidet som er blitt utført på de kongelige eiendommene de siste årene. Restaureringen av det kongelige slott, Oscarshall og Bygdø Kongsgård og ikke minst det omfattende restaureringsarbeidet som er igangsatt i den gamle folkeparken til kong Karl Johan på Bygdøy, har bidratt til å sikre viktige nasjonale kulturminner for ettertiden. Kongeparet har engasjert seg sterkt i dette arbeidet.

Monumentet over prins Christian August på Bygdøy, en del av Karl Johans gamle folkepark.
Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum

De kongelige samlingene omfatter mer enn 400.000 nummer, inkludert den verdifulle fotosamlingen. Norsk Folkemuseum har bistått Det kongelige hoff i arbeidet med å etablere databaser over samlingen og samarbeider ellers tett med slottet om forvaltningen av Bygdø Kongsgård. Folkemuseet oppbevarer også den såkalte Bernadottesamlingen som tidligere ble stilt ut på Oscarshall.

Det er svært gledelig at disse verdifulle gjenstandene nå kan gjøres tilgjengelig for alle. Folkemuseet vil gjerne bidra til at dette kan realiseres. Men det bør skje snart, for med hver generasjon forsvinner minnene og opplysningene som gir samlingen kontekst og verdi. La oss håpe at museet kan bli til virkelighet snart!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar