fredag 1. oktober 2010

Besøk på Västarvet i Göteborg

Det er ikke bare i Norge museer "konsolideres" (merkelig begrep) og slås sammen. I Sverige fører dannelsen av nye regioner til at det etableres nye, regionbaserte forvaltningsapparater for de gamle museumsinstitusjonene.  I region Västra Götaland ble organisasjonen Västarvet etablert i 1996, og den omfatter flere sentrale museer.



Styret og ledergruppen ved Hedmark Fylkesmuseum besøkte i dag sentraladministrasjonen for Västarvet i Göteborg. Vi møtte blant annet förvaltningschef Marianne Dahlquist og resten av ledergruppen og fikk en grundig innføring i Västarvets organisasjon og virksomhet. Likhetene til de norske konsoliderte enhetene er mange, men likevel er forskjellene påtagelige. Västarvet er i større grad en politisk styrt organisasjon, mens man i Norge legger mer vekt på "armlengdes avstand" til politikerne.


I Göteborg ligger blant annet den sentrale konserveringsenheten med store, moderne atelierer. Her utføres konservering for alle de deltakende museene, for private og for ulike offentlige institusjoner. Det var et imponerende anlegg.

De gamle länsmuseene, Naturhistorisk Museum i Göteborg, hemslöjdsrörelsen og noen mindre institusjoner forvaltes av Västarvet, men mange andre lokale museer faller utenfor. Modellen er interessant, men reiser mange spørsmål, både faglig og organisatorisk. Reis, se og lær!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar