onsdag 20. oktober 2010

Fargebilder fra en svunnen verden - Archives de la planète. Folkemuseets viktigste utstillingssatsing i 2011


Norsk Folkemuseum arrangerer fra juni 2011 en utstilling om den første større fargedokumentasjonen fra Norge, utført for den franske forretningsmannn og filantropen Albert Kahns (bildet) Archives de la planète.
Mellom 1909 og 1931 tok Albert Kahns "operatører" 72.000 autochromes - fargelysbilder og 183.000 meter film fra 50 ulike land verden over.

Kahn var overbevist om at kunnskap om fremmede samfunn ville fremme respekt og fredelige relasjoner mellom mennesker. Samtidig så han at verden ved inngangen til det 20. århundre var i ferd med å forandre seg drastisk. Derfor begynte han å bygge opp et ikonografisk minne om samfunn, miljøer og levemåter - mange av dem tradisjonelle - over hele verden.

Kahn besøkte Sverige og Norge i august - september 1910, som de første land utenfor Frankrike. Under oppholdet i Norge tok han mer enn 200 autochromes og ca. 130 stereoskopier i svart/hvitt. Under deler av oppholdet reiste han sammen med den kjente norske fotografen Anders Beer Wilse som også har bilder fra ekspedisjonen. Disse aller første fargebildene fra Norge er overveldende i sin nærhet til landskap og mennesker, i sin skildring av hundreårgamle miljøer vi vanligvis bare ser i svart/hvitt. Utstillingen forteller ikke bare om Norge i 1910, men like mye om Kahns og samtidens holdning til historien, til de store endringsprosessene i samtiden og til arbeidet for fred i en tid med økende spenning, like før utbruddet av første verdenskrig.

Kahns enestående samling er i dag oppbevart på Albert Kahn Musée et Jardins  i Paris, og utstillingen vil bli produsert i samarbeid med dette museet og med Centre Culturel Francais i Oslo, med støtte fra stiftelsen Fritt Ord. I forbindelse med utstillingen vil det bli utarbeidet en egen katalog og avholdt et internasjonalt forskerseminar på Norsk Folkemuseum.

Publikum har noe å glede seg til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar