torsdag 23. september 2010

Skattene fra Sverige

Flere har etterlyst mer stoff omkring det pågående revisjonsarbeidet som nå skjer for åpen scene på Norsk Folkemuseum. Dette arbeidet har høy prioritet fra museets side, etter at store prosjekter som Wesselsgt. 15 og Trøndelagstunet nærmer seg fullføring og krever mindre ressurser.

Det er den verdifulle samlingen av norske gjenstander fra Nordiska Museet som i første omgang katalogiseres. 

Det har tidligere vært stor interesse fra flere norske museer for å få tilbakeført gjenstander fra deres områder. Norsk Folkemuseum er i utgangspunktet positive til at dette skjer. Avtalen med Nordiska Museet åpner for at en slik videre utdeponering kan skje, etter godkjenning fra Nordiska Museet i hvert enkelt tilfelle.  Når samlingen er fullstendig revidert og katalogført, vil den bli tilgjengeliggjort på Digitaltmuseum.no. Da vil det bli mulig å orientere seg nærmere om materialet.

Les mer om samlingen på Norsk Folkemuseums hjemmeside!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar