tirsdag 21. september 2010

Om vikingskip og kulturhistoriske museer


Aftenposten hadde et nytt oppslag om vikingskipene og den fremtidige plasseringen av Kulturhistorisk Museum i dag.  Avisen støtter sterkt Norsk Folkemuseums syn og går inn for en samling av hele museet og skipene på Bygdøy.


Det har vært en lang diskusjon, og jeg føler at vi har fått frem vårt syn bra i mediene.For meg er det viktig å slå fast at jeg ikke er politiker. Jeg har gått inn i denne saken på et faglig grunnlag, for å være med på å belyse den fra flere sider. Så får politikerne ta beslutningen. Det er skarpe fronter, som det ofte er i norske lokaliseringsdebatter. Personlig har jeg ingen prestisje knyttet til saken, og jeg er glad for at vi har klart å holde diskusjonen på et saklig nivå.

Egil Mikkelsen, direktør på Kulturhistorisk Museum og undertegnede har vært "hovedmotstandere" i denne diskusjonen. Vi er begge enige om at vi nå har sagt det vi kan si fra begge sider, og vi ønsker begge at Kunnskapsdepartementet skal komme frem til en avgjørelse, så vi alle kan begynne å tenke fremover.

Det er sjelden vi har slike diskusjoner i museumsverdenen. Uansett utgang er det godt å prøve standpunkter og forsøke å belyse saken best mulig. Det føler jeg vi har lykkes i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar