mandag 12. september 2011

Spennende funn om Eidsvollsbygningen i Carl Johans arkiver


Under en gjennomgang av Bernadotteska Familjarkivet, Carl XIV Johans arkiver, fant vi denne uken en original fortegnelse over alle værelser i Eidsvollsbygningen med detaljert beskrivelse av innredning, datert 4. november 1815.

Grunnen til at denne fortegnelsen ble laget var at Carsten Anker tilbød Carl Johan å kjøpe eiendommen som residens. Det ble aldri noe av dette kjøpet, men tilbudsbrevet og inventarlisten ligger i dag i kongens arkiv. Dette dokumentet, som vi tidligere bare har hatt en avskrift av, er sentralt når restaureringen og nyinnredningen av huset skal skje frem mot 2014. Originale kilder gir større sikkerhet for det store arbeidet Norsk Folkemuseum nå står overfor.

I forrige uke kom den gledelige meldingen fra kulturminister Anniken Huitfeldt om at det på neste års statsbudsjett vil bli lagt inn 7,4 millioner til arbeidene på Eidsvoll. Dette nye kildefunnet vil bidra ytterligere til et godt resultat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar