fredag 16. september 2011

Skiltredigering på Bygdøy

På Bygdøy opplever vi at en person går rundt og "redigerer" skilt på veier og stier. Etter sigende skraper han med en mynt til han har fått det ønskede resultat.

Den ukjente korrekturleser har her tatt for seg et skilt ved Ferd Stadion. Er det et system bak arbeidet, tro?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar