søndag 13. februar 2011

Også Venstre på gli om vikingskipene. Folkeviljen trenger inn på partikontorene.


Årsmøtet i Oslo Venstre vedtok i helgen at vikingskipene bør forbli på Bygdøy. Fremskrittspartiet har allerede flagget samme standpunkt, mens Oslo Høyres årsmøte, stikk i strid med innstillingen fra sin egen programkomite, har vedtatt flytting, dersom skipene tåler det. Frontene er i ferd med å brytes opp. En meningsmåling har vist at et overveldende flertall av byens befolkning vil beholde skipene på Bygdøy. Nå begynner folkeviljen å trenge inn i partikontorene.

Samtidig holder Oslo Venstre fast ved at et nytt Kulturhistorisk Museum skal ligge i Bjørvika.

– Vi mener vikingskipene skal ligge på Bygdøy. Det er en delt løsning i dag og det er ingen grunn til å samle alt på Bygdøy eller i Bjørvika, sier Venstre-politiker Ola Elvestuen til NRK.

Dette er en underlig uttalelse. En av hovedgrunnene til at man ønsket å flytte museet fra Tullinløkka var nettopp at man ville samle museet på ett sted, slik at skipene kunne vises sammen med resten av utstillingene. En fortsatt delt løsning vil gi oss et like fragmentert og kraftløst museumslandskap som vi har hatt. En delt løsning er ingen løsning. Den forsvarer ikke en milliardinvestering fra Statens side.

Det blir tydeligere og tydeligere at spørsmålet om lokalisering av Kulturhistorisk Museum og vikingskipene er blitt en snever byutviklingssak for Oslos politikere, der de faglige argumentene skyves i bakgrunnen.Mens stadig nye utredninger og analyser tilbakeviser deres argumenter, tviholder de på sitt. Departementets egen KS1-rapport konkluderer med at en samlet løsning på Bygdøy er den beste, faglig, formidlingsmessig og økonomisk. Alle senere utredninger støtter opp om denne konklusjonen. Vi er alle tjent med at det også blir sluttresultatet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar