torsdag 23. juni 2011

Franske oster former kulturlandskapet i Underdal


Tar du den lille avstikkeren ned fra Europaveien mellom Flåm og Gudvangen og svinger ned til den lille bygda Underdal, befinner du deg plutselig i et landskap som var vanlig i Norge for 50-100 år siden. I de bratte liene går store geiteflokker og beiter, og her er ingen gjengroing, slik du finner det i de fleste Sognebygdene ellers. Etter flere tiår med intensiv beiting begynner landskapet å bli snaubarbert og velpleid.

Kulturlandskap skapes ved bruk og har alltid nær sammenheng med næringsvirksomhet. Så også i Underdal. Den franske jenta Pascale Baudonel kom til Underdal i 1983 og brakte med seg ystetradisjoner fra sitt hjemsted i fjellene i Syd-Frankrike. Sammen med en venninne startet hun Undredal Stølsysteri som ga grunnlaget for fortsatt geitehold i en tid da fler og fler la ned husdyrholdet.


Det lille ysteriet selger alt de klarer å produsere, både av norske og franske ostetyper. De er et moderne eksempel på at utenlandske impulser kan styrke tradisjonelle norske kulturuttrykk, heve kvaliteten og skape grunnlag for stabil bosetning i distriktene. Ta turen innom Underdal!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar